Vol 15, No 2 (2018)

Articles
Allergy to egg whites: diagnosis, symptoms (clinical features), prognosis
Kudryavtseva A.V., Boguslavskaya Y.A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):5-10
views
PDF
(Rus)
Features of fungal sensitization in patients with asthma and cystic fibrosis: the results of a prospective study
Kozlova Y.I., Frolova E.V., Borzova Y.V., Sobolev A.V., Burygina E.V., Aak O.V., Nikitin O.A., Kuznetsov V.D., Klimko N.N.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):11-16
views
PDF
(Rus)
What is аsthma-COPD Overlap syndrome (ACOS), diagnostics and treatment
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Negrutsa K.V., Timchik V.G., Golubeva V.I., Aleksandrin V.A., Razumovskaya T.S., Rabik U.D., Kryakunov K.N.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):17-28
views
PDF
(Rus)
Subcutaneous immunoglobulin for treatment of patients with primary immunodeficiencies: review of the literature and personal experience
Rodina Y.A., Abramova I.N., Shcherbina A.Y.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):29-36
views
PDF
(Rus)
Features of diagnosis of hymenoptera venom allergy
Shabanov D.V., Fedoskova T.G., Martinov A.I., Ukhanova O.P., Fedoseeva V.N., Mislavskiy O.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):37-41
views
PDF
(Rus)
Place of levocetirizine in the treatment of allergic rhinitis
Glushkova E.F., Shartanova N.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):42-47
views
PDF
(Rus)
Clinical experience of bilastine treatment in patients suffering from allergic diseases
Elisyutina O.G., Fedenko E.S., Shtyrbul O.V., Zemskaya E.N., Litovkina A.O., Smolnikov E.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):48-57
views
PDF
(Rus)
Irrigational therapy in complex treatment of patients with allergic rhinitis
Svistushkin V.M., Sinkov E.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):58-61
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIY SLUChAY SENSIBILIZATsII K SYVOROTOChNYM AL'BUMINAM
Nazarenko G.I.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):62-62
views
PDF
(Rus)
NUZhEN LI NAM ANALIZ MOLEKULYaRNOY DIAGNOSTIKI ALLERGII V DINAMIKE?
Gotua M., Dolidze N., Abramidze T.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):62-63
views
PDF
(Rus)
KOMPONENTNAYa DIAGNOSTIKA V PROGNOZE REZUL'TATA ORAL'NOY PIShchEVOY PROVOKATsII
Rudzeviciene O., Polianskyte I., Marciukaitiene V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):63-64
views
PDF
(Rus)
Komponentnaya diagnostika sensibilizatsii k belkam korov'ego moloka u mladentsev s atopicheskim dermatitom
Varlamov E., Okuneva E., Fedenko E., Garib V., Pampura A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):64-64
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKAYa ZNAChIMOST' KOMPONENTNOY ALLERGODIAGNOSTIKI V LEChENII 7-LETNEGO MAL'ChIKA, STRADAYuShchEGO TYaZhELYM ATOPIChESKIM DERMATITOM. KLINIChESKIY SLUChAY
Litovkina A.O., Elisyutina O.G., Fedenko E.S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):64-65
views
PDF
(Rus)
OTEK KVINKE PRI ALLERGII NA AMBROZIYu I INFEKTsII EBV
Panaiescu C., Paul T., Marusceac L.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):65-66
views
PDF
(Rus)
NEALLERGENNYE FRAKTsII PYL'TsY MOGUT VLIYaT' NA SINTEZ IgE K ALLERGENNYM KOMPONENTAM
Khanferyan R., Dorofeeva E.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):66-66
views
PDF
(Rus)
PREIMUShchESTVA KOLIChESTVENNOGO ANALIZA ALLERGEN-SPETsIFIChESKIKh IGE K MOLEKULAM KLEShchEY DOMAShNEY PYLI PO SRAVNENIYu S ISPOL'ZOVANIEM ALLERGENNYKh EKSTRAKTOV
Huey-Jy Huang -., Yvonne Resch-Marat -., Azahara Rodriguez-Dominguez -., Kuan-Wei Chen -., Renata Kiss -., Petra Zieglmayer -., Rene Zieglmayer -., Friedrich Horak -., Rudolf Valenta -., Susanne Vrtala -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):67-67
views
PDF
(Rus)
KLEShchI DOMAShNEY PYLI KAK POTENTsIAL'NYE NOSITELI IGE-SENSIBILIZATsII K BAKTERIAL'NYM ALLERGENAM
Dzoro S., Mittermann I., Resch-Marat Y., Vrtala S., Nehr M., Hirschl A.M., Wikberg G., Lundeberg L., Johansson C., Scheynius A., Valenta R.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):67-68
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENIE SENSIBILIZATsII K PYL'TsE TRAV SREDI ARMYaNSKIKh PATsIENTOV
Iritsyan S., Gambarov S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):68-68
views
PDF
(Rus)
ANTIKhEMOTAKSIChESKAYa AKTIVNOST' INGIBITOROV GISTON-DEATsETILAZY V NEZRELYKh DENDRITNYKh KLETKAKh PUTEM REGULYaTsII RETsEPTOROV KhEMOKINOV
Young-Hoon Kim -., Jae Kwon Lee -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):68-69
views
PDF
(Rus)
ROL' ALLERGEN-KOMPONENTNOY DIAGNOSTIKI V NAZNAChENII ALLERGEN-SPETsIFIChESKOY IMMUNOTERAPII PATsIENTAM S POLLINOZOM
Dytiatkovska E.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):69-69
views
PDF
(Rus)
RESPIRATORNAYa ALLERGIYa I GERPESVIRUSNYE INFEKTsII 4-go I 6-go TIPOV
Zubchenko S.A., Lomikovskaya M.P., Chopyak V.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):69-70
views
PDF
(Rus)
RAZLIChIYa V MOLEKULYaRNOM PROFILE SENSIBILIZATsII U BOL'NYKh ATOPIChESKIM DERMATITOM V ZAVISIMOSTI OT VOZRASTA I NALIChIYa RESPIRATORNOY I PIShchEVOY ALLERGII
Shtyrbul O.V., Elisyutina O.G., Litovkina A.O., Erina O.A., Fedenko E.S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):70-71
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE PROFILYa SENSIBILIZATsII UKRAINSKIKh PATsIENTOV S ISPOL'ZOVANIEM IMMUNOCAP ISAC®
Nazarenko O.P., Nazarenko G.I., Psenychna I.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):71-71
views
PDF
(Rus)
KhARAKTERISTIKA PROFILEY SENSIBILIZATsII UKRAINSKIKh DETEY S ALLERGIEY
Nazarenko O.P., Nazarenko G.I., Psenychna I.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):71-72
views
PDF
(Rus)
STRATEGII KONTROLYa ATOPIChESKOGO DERMATITA U DETEY, SENSIBILIZIROVANNYKh K KLEShchAM DOMAShNEY PYLI
Petrova N.P., Slavyanskaya T.A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):72-72
views
PDF
(Rus)
Congresses, conferences
- -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):73-73
views
PDF
(Rus)