Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription or Fee Access

Vol 15, No 2 (2018)

Articles
Allergy to egg whites: diagnosis, symptoms (clinical features), prognosis
Kudryavtseva A.V., Boguslavskaya Y.A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):5-10
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Features of fungal sensitization in patients with asthma and cystic fibrosis: the results of a prospective study
Kozlova Y.I., Frolova E.V., Borzova Y.V., Sobolev A.V., Burygina E.V., Aak O.V., Nikitin O.A., Kuznetsov V.D., Klimko N.N.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):11-16
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
What is аsthma-COPD Overlap syndrome (ACOS), diagnostics and treatment
Fedoseev G.B., Trofimov V.I., Negrutsa K.V., Timchik V.G., Golubeva V.I., Aleksandrin V.A., Razumovskaya T.S., Rabik U.D., Kryakunov K.N.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):17-28
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Subcutaneous immunoglobulin for treatment of patients with primary immunodeficiencies: review of the literature and personal experience
Rodina Y.A., Abramova I.N., Shcherbina A.Y.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):29-36
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Features of diagnosis of hymenoptera venom allergy
Shabanov D.V., Fedoskova T.G., Martinov A.I., Ukhanova O.P., Fedoseeva V.N., Mislavskiy O.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):37-41
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Place of levocetirizine in the treatment of allergic rhinitis
Glushkova E.F., Shartanova N.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):42-47
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Clinical experience of bilastine treatment in patients suffering from allergic diseases
Elisyutina O.G., Fedenko E.S., Shtyrbul O.V., Zemskaya E.N., Litovkina A.O., Smolnikov E.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):48-57
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Irrigational therapy in complex treatment of patients with allergic rhinitis
Svistushkin V.M., Sinkov E.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):58-61
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
KLINIChESKIY SLUChAY SENSIBILIZATsII K SYVOROTOChNYM AL'BUMINAM
Nazarenko G.I.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):62-62
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
NUZhEN LI NAM ANALIZ MOLEKULYaRNOY DIAGNOSTIKI ALLERGII V DINAMIKE?
Gotua M., Dolidze N., Abramidze T.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):62-63
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
KOMPONENTNAYa DIAGNOSTIKA V PROGNOZE REZUL'TATA ORAL'NOY PIShchEVOY PROVOKATsII
Rudzeviciene O., Polianskyte I., Marciukaitiene V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):63-64
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Komponentnaya diagnostika sensibilizatsii k belkam korov'ego moloka u mladentsev s atopicheskim dermatitom
Varlamov E., Okuneva E., Fedenko E., Garib V., Pampura A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):64-64
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
KLINIChESKAYa ZNAChIMOST' KOMPONENTNOY ALLERGODIAGNOSTIKI V LEChENII 7-LETNEGO MAL'ChIKA, STRADAYuShchEGO TYaZhELYM ATOPIChESKIM DERMATITOM. KLINIChESKIY SLUChAY
Litovkina A.O., Elisyutina O.G., Fedenko E.S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):64-65
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
OTEK KVINKE PRI ALLERGII NA AMBROZIYu I INFEKTsII EBV
Panaiescu C., Paul T., Marusceac L.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):65-66
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
NEALLERGENNYE FRAKTsII PYL'TsY MOGUT VLIYaT' NA SINTEZ IgE K ALLERGENNYM KOMPONENTAM
Khanferyan R., Dorofeeva E.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):66-66
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
PREIMUShchESTVA KOLIChESTVENNOGO ANALIZA ALLERGEN-SPETsIFIChESKIKh IGE K MOLEKULAM KLEShchEY DOMAShNEY PYLI PO SRAVNENIYu S ISPOL'ZOVANIEM ALLERGENNYKh EKSTRAKTOV
Huey-Jy Huang -., Yvonne Resch-Marat -., Azahara Rodriguez-Dominguez -., Kuan-Wei Chen -., Renata Kiss -., Petra Zieglmayer -., Rene Zieglmayer -., Friedrich Horak -., Rudolf Valenta -., Susanne Vrtala -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):67-67
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
KLEShchI DOMAShNEY PYLI KAK POTENTsIAL'NYE NOSITELI IGE-SENSIBILIZATsII K BAKTERIAL'NYM ALLERGENAM
Dzoro S., Mittermann I., Resch-Marat Y., Vrtala S., Nehr M., Hirschl A.M., Wikberg G., Lundeberg L., Johansson C., Scheynius A., Valenta R.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):67-68
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
RASPROSTRANENIE SENSIBILIZATsII K PYL'TsE TRAV SREDI ARMYaNSKIKh PATsIENTOV
Iritsyan S., Gambarov S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):68-68
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
ANTIKhEMOTAKSIChESKAYa AKTIVNOST' INGIBITOROV GISTON-DEATsETILAZY V NEZRELYKh DENDRITNYKh KLETKAKh PUTEM REGULYaTsII RETsEPTOROV KhEMOKINOV
Young-Hoon Kim -., Jae Kwon Lee -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):68-69
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
ROL' ALLERGEN-KOMPONENTNOY DIAGNOSTIKI V NAZNAChENII ALLERGEN-SPETsIFIChESKOY IMMUNOTERAPII PATsIENTAM S POLLINOZOM
Dytiatkovska E.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):69-69
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
RESPIRATORNAYa ALLERGIYa I GERPESVIRUSNYE INFEKTsII 4-go I 6-go TIPOV
Zubchenko S.A., Lomikovskaya M.P., Chopyak V.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):69-70
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
RAZLIChIYa V MOLEKULYaRNOM PROFILE SENSIBILIZATsII U BOL'NYKh ATOPIChESKIM DERMATITOM V ZAVISIMOSTI OT VOZRASTA I NALIChIYa RESPIRATORNOY I PIShchEVOY ALLERGII
Shtyrbul O.V., Elisyutina O.G., Litovkina A.O., Erina O.A., Fedenko E.S.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):70-71
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
OPREDELENIE PROFILYa SENSIBILIZATsII UKRAINSKIKh PATsIENTOV S ISPOL'ZOVANIEM IMMUNOCAP ISAC®
Nazarenko O.P., Nazarenko G.I., Psenychna I.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):71-71
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
KhARAKTERISTIKA PROFILEY SENSIBILIZATsII UKRAINSKIKh DETEY S ALLERGIEY
Nazarenko O.P., Nazarenko G.I., Psenychna I.V.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):71-72
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
STRATEGII KONTROLYa ATOPIChESKOGO DERMATITA U DETEY, SENSIBILIZIROVANNYKh K KLEShchAM DOMAShNEY PYLI
Petrova N.P., Slavyanskaya T.A.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):72-72
views
PDF
(Rus)
Restricted Access
Congresses, conferences
- -.
Russian Journal of Allergy. 2018;15(2):73-73
views
PDF
(Rus)
Restricted Access

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies