Evsyukova I.I., Ilchukova O.V. D.O. Ott Research Institute for Obstetrics and Gynecology, Saint-Petersburg, Russia Key words: IgE, cord blood, newborn, …

Advisory Board members: Avdeev S.N., Aysanov Z.R., Arkhipov V.V., Belevskiy A.S., Ignatova G.L., Ilyina N.I., Emelyanov A.V., Knyazheskaya N.P., Kurbacheva …

Danilycheva I.V., Ilina N.I., Luss L.V., Fedenko E.S., Shulzhenko A.E. Institute of Immunology, Moscow, Russia The revised recomendations on chronic …

Latisheva T.V., Latisheva E.A. Institute of Immunology Moscow, Russia Key words: hereditary angioedema

Latysheva E.A., Ilina N.I. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: clinical recommendations, primary immunodeficiencies Clinical recommendations (CR) – is …

Shartanova N.V. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: bronchial asthma, dry powder inhaler, easyhaler, compliance Bronchial asthma (BA) – …

Danilycheva I.V., Shulzhenko A.E. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: allergy, focus group, levocetirizine The patient’s perception of their …

Zaytseva O.V., Zaitsevа S.V., Snitko S.Yu. Moscow State medical dental University named after A.I. Evdokimov, Russia Key words: bronchial asthma, …

Fedoskova T.G., Luss L.V. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: insect allergy, cutaneous manifestations, treatment and prevention The paper …

Vilegzhanina T.G. Institute of Immunology, Moscow, Russia Key words: inhaled drugs, bronchial asthma, dry powder inhaler, Easyhaler According to current …

Page 1 of 212